Jalwa Hai Noor Hai Ke Saraapa Raza Ka Hai

Jalwa Hai Noor Hai Ke Saraapa Raza Ka Hai 

Tasweer-e-Sunniyat Hai Ke Chehra Raza Ka Hai
Waadi Raza Ki Kohe Himaala Raza Ka Hai


Jis Samt Dekhiye Woh Ilaaqa Raza Ka Hai

Dastaar Arahi Hai Zameen Par Jo Sar Uthe

Itna Buland Aaj Pharera Raza Ka Hai


Kis Ki Majaal Hai Jo Nazar Bhi Mila Sake
Darbar-e-Mustafa Mein Thikana Raza Ka Hai

Alfaz Beh Rahe Hain Daleelon Ki Dhaar Par

Chalta Hua Qalam Hai Ke Dhara Raza Ka Hai


Choota Hai Aasman Ko Minaar Azm Ka
Yaani Atal Pahad Irada Raza Ka Hai

Nukte Ibaraton Se Ubharte Hai Khud Ba Khud

Naqd o Nazar Pe Aisa Ijaara Raza Ka Hai


Darya Fasahaton Ke Rawaan Shayri Mein Hai
Yeh Sehl-e-Mumtane Hai Ke Lehja Raza Ka Hai

Jo Likh Diya Hai Usne Sanad Hai Woh Deen Mein

Ahle Qalam Ki Aabru Nukta Raza Ka Hai


Aglon Ne Bhi Likha Hai Bohat Ilm-e-Deen Par
Par Jo Kuch Hai Is Sadi Mein Woh Tanha Raza Ka Hai

Is Dour-e-Pur Fitan Nazar Khush Aqeedgi

Sarkar Ka Karam Hai Waseela Raza Ka Hai


Waadi Raza Ki Kohe Himaala Raza Ka Hai
Jis Samt Dekhiye Woh Ilaaqa Raza Ka Hai

Dastaar Arahi Hai Zameen Par Jo Sar Uthe

Itna Buland Aaj Pharera Raza Ka Hai


Kis Ki Majaal Hai Jo Nazar Bhi Mila Sake
Darbar-e-Mustafa Mein Thikana Raza Ka Hai

Alfaz Beh Rahe Hain Daleelon Ki Dhaar Par

Chalta Hua Qalam Hai Ke Dhara Raza Ka Hai


Choota Hai Aasman Ko Minaar Azm Ka
Yaani Atal Pahad Irada Raza Ka Hai

Nukte Ibaraton Se Ubharte Hai Khud Ba Khud

Naqd o Nazar Pe Aisa Ijaara Raza Ka Hai


Darya Fasahaton Ke Rawaan Shayri Mein Hai
Yeh Sehl-e-Mumtane Hai Ke Lehja Raza Ka Hai

Jo Likh Diya Hai Usne Sanad Hai Woh Deen Mein

Ahle Qalam Ki Aabru Nukta Raza Ka Hai


Aglon Ne Bhi Likha Hai Bohat Ilm-e-Deen Par
Par Jo Kuch Hai Is Sadi Mein Woh Tanha Raza Ka Hai

Is Dour-e-Pur Fitan Nazar Khush Aqeedgi

Sarkar Ka Karam Hai Waseela Raza Ka Hai