Ramzan Hai Allah Ki Qurbat Ka Mahina Lyrics

Ramzan Hai Allah Ki Qurbat Ka Mahina
Jismani o Rohani Ibaadat Ka Mahina.

Ramzan Hai Islam Ki Azmat Ki Nishani
Ramzan Hai Allah Ki Qurbat Ki Nishani
Roze Ka Silah Deta Hai Khud Khaliqe Akbar
Saaim Ke Liye Roza Hai Jannat Ki Nishani

Ramzan Hai Allah Ki Qurbat Ka Mahina
Jismani o Rohani Ibaadat Ka Mahina.

Ho Jaata Hai Shaitan Bhi Pabande Salaasil
Hai Jurm o Khata Se Ye Baraa’at Ki Nishani
Ik Khaas Sila Milta Hai Har Achche Amal Ka
Ye Maah Hai Rehman Ki Rehmat Ki Nishani.

Ramzan Hai Allah Ki Qurbat Ka Mahina
Jismani o Rohani Ibaadat Ka Mahina.

Ik Raat Ke Hai Baraah Mahinon Se Bhi Afzal
Yani Hai Shabe Qadr Bhi Azmat Ki Nishani
Ho Jaati Hai Paida Dile Muslim Mein Akhuwat
Ramzan To Hai Mehro Muhabbat Ki Nishani.

Ramzan Hai Allah Ki Qurbat Ka Mahina
Jismani o Rohani Ibaadat Ka Mahina.