Sunte Hai Ke Mehshar Me with Tazmeen Lyrics

Jis ke liye ye bazme kaunain sajayi hai
Yu’teeka fatarda se kya shan badhayi hai
Maqta me khulegi jo matla me bhujhayi hai
Sunte hai ke mehshar me sirf unki rasayi hai
Gar unki rasayi hai lo jab to ban aayi hai

Jab yaas ke aalam me ki gham ne chadhayi hai
To rehmate Aaqa ne ye aas dilayi hai
Ghabra na mere pyare ab teri bhalayi hai
Machla hai ki rehmat ne ummeed bandhayi hai
Kya baat teri mujrim kya baat ban aayi hai

Poochi na meri haalat na pyar diya hum ko
Bas aankho me ashko ka ambaar diya hum ko
Ahbaab ne phir lafze inkaar diya hum ko
Sab ne safe mehshar me lalkaar diya hum ko
Aye bekaso ke aaqa ab teri duhayi hai

Makka ki balandi ka inkaar kise naaqid
Lekin dare Aaqa par ho jaata hai dil saajid
Dono ki taqddus ka haamil hai khuda shahid
Taiba na sahi afzal makka hi bada zahid
Hum ishq ke bande hai kya baat badayi hai

Hai khoob haseen matla wallah Raza wallah
Kam isse nahi maqta wallah Raza wallah
Har sher bohot umda wallah Raza wallah
Matla me ye kya shak tha wallah Raza wallah
Sirf unki rasayi hai sirf unki rasayi hai