Mujhe Rang De Mujhe Rang De Hamd Lyrics

Mujhe Rang De Mujhe Rang De

Mujhe Apne Rang Me Rang De
Maula Maula Mujhe Rang De Maula
Tu Kareem Hai Tu Raheem Teri Zaat Sab Se Azeem Hai
Nahi Tujh Sa Koi Bhi Dusra Tu Qabeer Hai Tu Aleem Hai.
Mujhe Rang De Mujhe Rang De
Mujhe Apne Rang Me Rang De
Maula Maula Mujhe Rang De Maula

Ye Latafate Ye Inaayate Hai Tere Karam Ki Wazaahate
Jo Chaman Me Hai To Naseem Hai Jo Gulon Me Hai To Shameem Hai

Mujhe Rang De Mujhe Rang De
Mujhe Apne Rang Me Rang De
Maula Maula Mujhe Rang De Maula

Tu Baeed Bhi Tu Qareeb Bhi Tu Muhib Bhi Hai Tu Habeeb Bhi
Tu Haraarate Dile Aashiqan Tu Nishane Aqle Saleem Hai

Mujhe Rang De Mujhe Rang De
Mujhe Apne Rang Me Rang De
Maula Maula Mujhe Rang De Maula

Tu Hai Raazdan Sabhi Baat Ka Tu Hai Rang Bazme Hayat Ka
Kahin Shane Khalqe Muhammadi Kahin Husne Nutqe Kaleem Hai

Mujhe Rang De Mujhe Rang De
Mujhe Apne Rang Me Rang De
Maula Maula Mujhe Rang De Maula

Tu Habeeb Bhi Tu Hafeez Bhi Tu Raheem Bhi Tu Kareem Hai
Tu Basheer Bhi Tu Naseer Bhi Tu Kabeer Hai Tu Haleem Hai.

Mujhe Rang De Mujhe Rang De
Mujhe Apne Rang Me Rang De
Maula Maula Mujhe Rang De Maula

Tu Mere Khayal Ke Gulshano Me Basa Misaale Shameem Hai
Tu Mere Yaqeen Ki Wusaton Me Khiraame Mauje Naseem Hai

Mujhe Rang De Mujhe Rang De
Mujhe Apne Rang Me Rang De
Maula Maula Mujhe Rang De Maula

Hai Duaye Bismile Meem Jaa(N) Ke Meri Khatao Ko Baksh De
Hai Mujhe To Tera Hi Aasra Tu Haleem Hai Tu Raheem Hai.

Mujhe Rang De Mujhe Rang De
Mujhe Apne Rang Me Rang De
Maula Maula Mujhe Rang De Maula