Hoga Ek Jalsa Hashr Me Naat Lyrics

Hoga ek jalsa hashr me aisa
Jisme Sarkar ki azmat pe khitabat hogi
Sadre Mehshar humara Rab hoga
Hazrate Bulbule Sidra ki nakaabat hogi

Hoga sar Mustafa ka sajde me
Jab pareshani ke aalam me yeh ummat hogi
Rab kahega yeh mera wada hai
Usko bakhshunga teri jisme Mohabbat hogi

Mai Padhunga Hadaike Bakshish
Jalsaye Hashr me gar Mujh Ko Ijaazat Hogi
Sunke naara lagaenge Sunni
Aur wahabi ke liye dohri qayamat hogi

Ala Hazrat bulaye jayenge
Jab waha Hind ke Hassaan ki haajat hogi
Tu hai ek Razvi Naat Khwan Faizi
Isliye teri bhi us jalse me shirkat hogi