Chaap Tilak Sab Cheeni Re Kalaame Amir Khusro

Kalaam e Hazrat Ameer Khusro  

Written in praise of Hazrat Sayyed Nizamuddin Auliya rehmatullahi alaih

Chaap tilak sab cheeni re mo se naina milai ke
Chaap tilak sab cheeni re mo se naina milai ke

Prem bhatee ka madhwa pilai ke
Matwali kar leeni re mo se naina milai ke

Gori gori bayyaa(n) hari hari choodiyaa(n)
Bayyaa pakad dhar leene re mose naina milai ke

Bal bal jaau mai tore rang rajwa
Apni see kar leeni re mo se naina milai ke

Khusro Nizaam ke bal bal jaiyye
Mohe suhaagan keeni re mo se naina milai ke