Rif’ate Mustafayi Par Arsh Ki Aql Dang Hai Naat Lyrics

Rif’ate Mustafayi par arsh ki aql dang hai
Unki har ek adaa me kya mehboobiyat ka rang hai
Khushbu e Mustafa se hai dono jahaan ki nikhaten
Jumbishen lab ki wo adaa mushafe khush tarang hai
Milta hai Mustafa ka dar Aale Rasool ke tufail
Marehra se Madine tak roohani ek surang hai
Aagaz se akheer tak qur’an hai na’ate Mustafa
Mehboob ke bayaan ka kaisa anokha dhang hai
Mehboobe Qibriya ki zaat wajibe ehteraam hai
Tauheen unki jo kare usse hamari jang hai
Nazmi kiye hi jayega milaade Mustafa bayaan
Isko kabhi na chchedna sunni bada dabang hai
Nazmi ko naar ki taraf le chale jab malaaika
Aaqa kahenge chchod do ye to mera malang hai