Amina Bibi ke angan mein Naat lyrics

Amina Bibi ke angan mein Barkat wala aaya hai
Hashmi Quraishi Makki Madani Ne’mat wala aaya hai

Jiski Shari’at ne insaan ko nek chalne ka dars diya
Haan woh khuloos o Hilm ka Paykar Rehmat wala aaya hai

Misr mein Husne Yusuf dekhke hath kate they kitne hi
Raj dilon per karne ko woh Soorat wala aaya hai

Chand hua Shaq Suraj palta Kalma padha kankariyo ne
Mazhare Daste Qudrat ban kar Qudrat wala aaya hai

Saare gunahgarane Ummat Mehshar mein masroor hue
Jannat ka parwana lekar Jannat wala aaya hai

Dayi Halima ki Qismat per rashq farishte karte hain
Goad mein unki Noore Mujassam Tal’at wala aaya hai

Summa dana fatadalla ka Misdaq bana Me’raj ki shab
Arsh se aage manzil karne Himmat wala aaya hai

Jiske Badan se nikle khushbu Mushqe Khutan ko maat kare
Tayyab o Tahir Noore Mujassam Nikhat wala aaya hai

Ahle Arab ko kisne sikhaye jeene ke andaaz naye
Haan wohi Ibne Zabihe Azam Shohrat wala aaya hai

Jiske Naame Mubarak se tal jaye Musibat door hon Gham
SallAllahu Alaihi wasallam Barkat wala aaya hai

Inna A’taina kal Kausar jiski shaan hai Qur’an mein
Qasime Ne’mat Sahibe Rehmat Kasrat wala aaya hai

Maahe Rabi ul awwal hum Qurban hon teri Azmat per
Leke Zahoore Noore Ilahi tu Matwala aaya hai

Jiske Qalam ki har jumbish mein Na’at hai apne Nana ki
Aapki Basti mein woh ‪Nazmi‬ Nisbat wala aaya hai